Comisia de atestare

Detalii complete legate de comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015 Descarca aici  - O.M._1763_2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Dosarele de atestare trebuie să  conțina si următoarele declarații:

  • Declaraţie (consimţământ) privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) persoane juridice, descarcă model - aici
  • Declaraţie (consimţământ) privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) persoane fizice , descarcă model- aici
  • Declarații privind neîncadrarea in art. 164, 165 167, din legea 98/2016, persoane juridice, descarcă model – aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Anunt sedinta de atestare conf. O.M. 1763/2015 din 06.08.2021

Comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015

Se întrunește în data de 06.08.2021 ora 10:00 la sediul din Bulevardul Magheru nr. 31 sector 1 București, sala de ședinte etaj I. Data limita pentru depunerea dosarelor este luni, 02.08.2021.

Vezi anunțul oficial aici: anunt

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 718_2010  – aici

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 1763_2015 actualizata 06.08.2021 – aici

Lista persoanelor juridice atestate conform OM 1763_2015 actualizata 06.08.2021 - aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Comisia de atestare

Conform O.M._1763_2015 tariful pentru obţinerea certificatului de atestare este următorul: a) 400* lei pentru persoane fizice ; b) 800* lei pentru persoane juridice ; * Achitarea tarifului se face fară adăugarea TVA-ului, Societatea Progresul Silvic nefiind plătitoare de TVA.
Persoanele fizice si juridice care solicită atestarea, au obligaţia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Asociaţiei „Societatea Progresul Silvic” sau prin virament bancar în contul deschis separat pentru această activitate:
RO 11 RNCB 0090 0005 0890 0023 – BCR. Obligatoriu la dosarul de atestare trebuie atașată și dovada plății (chitanță sau ordin de plată).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pentru alte informații legate de activitatea de atestare vă rugăm să ne contactați la adresa noastră de email: progresul.silvic@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Model cerere eliberare si trasmitere atestat,(aceasta se completeaza si trasmite dupa obtinerea atestatului, ulterior sedintei de atestare) descarca -  aici

Comentariile nu sunt permise.