Comisia de atestare

Detalii complete legate de comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Anunt sedinta de atestare conf. O.M. 1763/2015 din 27.09.2019

Comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015

Se întrunește în data de 27.09.2019 ora 10:00 la sediul din Bulevardul Magheru nr. 31 sector 1 București, sala de 1ședinte etaj I.

Vezi anunțul oficial aici: anunt

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 718_2010 actualizata 29.07.2019 – aici

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 1763_2015 actualizata  29.07.2019 – aici

 Lista persoanelor juridice atestate conform OM 718_2010 actualizata  29.072019 – aici

Lista persoanelor juridice atestate conform OM 1763_2015 actualizata  29.07.2019 – aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Comisia de atestare

Conform O.M._1763_2015 tariful pentru obţinerea certificatului de atestare este următorul:
a) 400* lei pentru persoane fizice ;
b) 800* lei pentru persoane juridice ;
* Achitarea tarifului se face fară adăugarea TVA-ului, Societatea Progresul Silvic nefiind plătitoare de TVA.

Persoanele care solicită atestarea şi ale căror dosare au fost admise au obligaţia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Asociaţiei „Societatea Progresul Silvic” sau prin virament bancar în contul deschis separat pentru această activitate:

RO11 RNCB 0090 0005 0890 0023 – BCR.
Obligatoriu la dosarul de atestare trebuie atașată și dovada plății (chitanță sau ordin de plată).

Pentru alte informații legate de activitatea de atestare vă rugăm să ne contactați la adresa noastră de email: progresul.silvic@gmail.com

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Model cerere eliberare si trasmitere atestat , descarca -  aici

Comentariile nu sunt permise.