Comisia de atestare

Detalii complete legate de comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015 aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Anunt sedinta de atestare conf. O.M. 1763/2015 din 30.03.2018

Comisia de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiitor, lucrări de îngrijire a arboretetor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform O.M. nr. 1763/2015

Se întrunește în data de 30.03.2018 ora 10:00 la sediul din Bulevardul Magheru nr. 31 sector 1 București, sala de ședinte etaj I.

Vezi anunțul oficial aici: anunt

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 718_2010 actualizata 29.09.2017 - aici

Lista persoanelor fizice atestate conform OM 1763_2015 actualizata  29.09.2017 - aici

 Lista persoanelor juridice atestate conform OM 718_2010 actualizata  29.09,2017 – aici

Lista persoanelor juridice atestate conform OM 1763_2015 actualizata  29.09.2017 – aici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Comisia de atestare

Conform O.M._1763_2015 tariful pentru obţinerea certificatului de atestare este următorul:
a) 400* lei pentru persoane fizice ;
b) 800* lei pentru persoane juridice.

Persoanele care solicită atestarea şi ale căror dosare au fost admise au obligaţia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Asociaţiei „Societatea Progresul Silvic” sau prin virament bancar în contul deschis separat pentru această activitate:

RO11 RNCB 0090 0005 0890 0023 – BCR.
Obligatoriu la dosarul de atestare trebuie atașată și dovada plății (chitanță sau ordin de plată).

Comentariile nu sunt permise.