Proiect privind instituirea premiilor anuale ale Societăţii „Progresul Silvic” pentru contribuţii deosebite în domeniul ştiinţelor silvice

Nr. 171/08.06.2011

Art. 1: Se constituie premiile anuale ale Societatii „Progresul Silvic”, incepand cu anul 2010, pentru realizari de prestigiu obtinute in domeniul cercetarii stiintifice, tehnologice, inovative din silvicultura romaneasca.
Art. 2: Propunerile pentru acordarea premiilor pot fi facute de catre filialele teritoriale ale Societatii „Progresul Silvic”, precum si de autorii unor realizari de prestigiu din silvicultura teoretica sau aplicativa (cercetare, dezvoltare tehnologica, amenajare etc.) sau de catre organizatii guvernamentale si nonguvernamentale cu atributii in silvicultura romaneasca.
Art. 3: Propunerile de acordare a premiilor se vor depune la sediul Societatii „Progresul Silvic” (Bd. Magheru nr.31 Sector 1 Bucuresti), pana la data de 30 iulie in fiecare an si vor consta din :
- propunere de acordare a premiilor cu o scurta motivare;
- lucrarea (brevetul) care face obiectul acordarii premiului in forma scrisa si electronica, insotita de un rezumat constituit de 1-1,5 pagini intocmit de autorul (autorii) lucrarii propuse;
Art. 4: Propunerile de premiere vor fi analizate si evaluate de un juriu constituit din 5 membri alesi pe o perioada de 5 ani de catre Consiliul de Conducere al Societatii ‚Progresul Silvic”;
Art. 5: Analiza si evaluarea propunerilor primite la sediul Societatii „Progresul Silvic” se va desfasura in perioada 01.08-15.09 in fiecare an, in baza unui regulament elaborat si aprobat de Consiliul director al Societatii „Progresul Silvic”;
Art. 6: Propunerile de premiere ale juriului vor fi supuse avizului Consiliului de Conducere al Societatii in perioada 15.09-01.10 in fiecare an;
Art. 7: Se instituie trei premii de excelenta, mentiuni, diplome de excelenta si anume:
a. premii pentru realizari deosebite inregistrate in anul anterior in domeniul stiintific si tehnic in silvicultura;
b. premii (distinctii) pentru activitate indelungata si rezultate remarcabile in domeniul silviculturii care se vor acorda unor specialisti care s-au impus prin contributii de exceptie la progresul silviculturii si dezvoltarea sa durabila.
Art. 8: Valoarea premiilor acordate se va stabili anual de catre Comitetul de conducere al Societatii „Progresul Silvic” la propunerile facute de juriul de acordare a premiilor;
Art. 9: Acordarea premiilor se va face public, in dezbaterea publica organizata la sediul Societatii „Progresul Silvic”;
Art. 10: Intreaga activitate a juriului (regulament, derulare, ierarhizare) va fi publicata in presa Societatii „Progresul Silvic” si pe site-ul www.progresulsilvic.ro

Presedinte, Gh. Gavrilescu

PRESEDINTE, GH. GAVRILESCU

Acest articol a fost publicat în Noutati si evenimente. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.