Tăierile din pădurea Băneasa sunt legale

Având în vedere disputa mediatică privind exploatarea forestieră din pădurea Băneasa, în UP II Băneasa ua 19 având o suprafaţă de 24.4 ha, cu un volum de extras de 576 mc prin lucrarea de răritură, care face parte din categoria lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor.
Suprafeţele parcurse cu lucrări de rărituri sunt încadrate în grupa funcționala 1-4 b – Păduri constituite în zone verzi din jurul localităților, unde este reglementat procesul de producție.

Partidă cu nr. 1600734 SR respectă prevederile amenajamentului silvic, lucrarea propusă fiind răritură, volumul de arbori de stejar extras (240 mc) provine în majoritate din exemplare de stejar provenite din lăstari, în teren urmând a rămâne numai exemplarele viabile
În procesul de inventariere s-au respectat principiile de aplicare a răriturilor care sunt lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor realizate periodic. În principal se urmăresc reducerea în mod selectiv a numărului de exemplare la unitatea de suprafaţă pentru ameliorarea structurii, arboretului
.
Masacrul constatat de un binevoitor, care singur recunoaşte că nu este specialist, doar ştie ce trebuie să se facă în cadrul unei lucrări de răritură, nu este altceva decât o lucrare silviculturala prin care se urmăreşte creşterea capacităţii arboretului de a valorifica superior condiţiile staţionale locale.
Prin lucrarea executată creşte capacitatea arboretului de a produce mai mult masă lemnoasă, de a stoca mai mult bioxid de carbon, de a se apăra de factorii staţionali nefavorabili şi se îmbunătăţeşte starea de sănătate. Lucrarea de răritură corespunde în totalitate normelor tehnice în vigoare şi crează condiţii de adaptare mai bună a arboretului la nouă perioadă climatică de încălzire globală.

Concluzia noastră este că s-a realizat o lucrare de cultură silvică necesară pentru viitorul arboretului respectiv. Pădurea Băneasa, este unul din plămânii capitalei Bucureşti, care trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.
Pentru a corespunde în totalitate nevoilor stringente de recreere a bucureştenilor, sunt necesare parcurgerea unor etape obligatorii:
- întocmirea unui studiu prin INCDS Marin Dracea, care să stabilească suprafeţele de pădure alocate pentru agrement
- stabilirea lucrărilor necesare a se executa şi a resurselor financiare pe etape şi care nu pot fi suportate de RNP – Romsilva, ci de primăria Capitalei ca beneficiar al binefacerilor pe care le aduce pădurea.
- asigurarea unui număr minim de personal permanent care să supravegheze şi îngrijească permanent porţiunea de pădure alocată pentru recreerea locuitorilor.

Acest articol a fost publicat în Noutati si evenimente. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.