Premiile Societăţii Progresul Silvic pe anul 2010

În urma selecţiei efectuate de comisia desemnată în acest scop, au fost stabilite premiile Societăţii Progresul Silvic pe anul 2010. În data de 16 decembrie 2010 preşedintele Societăţii – ing. Gheorghe Gavrilescu a înmânat la sediul S.P.S. din Bucureşti 3 premii, egale ca valoare, însoţite de diplome de excelenţă următorilor câştigători:

  • D-lui DIETER SIMON pentru lucrarea “Păsările de interes cinegetic din România”, editura Universităţii Transilvania Braşov, 353 pag.

Propunerea de premiere aparţine Filialei Braşov-Covasna. În referatul de susţinere a propunerii de premiere se fac următoarele aprecieri:
Lucrarea are un caracter monografic şi tratează în detaliu circa 137 specii din România care trăiesc numai sau trec în pasaj în ţara noastră.Autorul prezintă sistematic, clar şi bogat ilustrat, descrierea sumară privind dimensiunile, greutatea speciilor, diagnoza biotopului la clocire, tehnica de obţinere a hranei şi structura acesteia, particularităţi privind reproducerea, calendarul mişcărilor migratorii la speciile migratoare, precum şi date privind efectivele şi evoluţia populaţiilor de păsări în ţara noastră şi în Europa.
Speciile de păsări au fost prezentate într-o schemă unitară, pe ordine, familii, genuri, specii şi varietăţi, asigurând utilitatea teoretică şi aplicativă de netăgăduit a acestei lucrări.

  • D-lor dr. ing. MIHAI FILAT, dr. ing. CONSTANTIN ROSU, dr. ing. D. CHIRA, dr. ing. V.I. BENEA, dr. ing. M.L. DAIA, dr. ing. C. NICOLAE, dr. ing. C. NEŢOIU pentru lucrarea “Cultura plopilor, a sălciilor, şi a altor specii forestiere în zona inundabilă a Dunării de pe teritoriul României. Lucrarea elaborată în seria a II-a Lucrări de cercetare, editată de Editura Silvică a beneficiat şi de aportul colaboratorilor: C. Nuţescu, I. Pavel, D. Dumitrescu, I. Popescu, O. Banu, M. Bichiş, coordonatori fiind C. Rosu şi M. Daia.

Propunerea a fost făcută de Filiala I.C.A.S. a Societăţii.
Lucrarea aduce contribuţii importante de ordin teoretic şi practic privind creşterea productivităţii pădurilor din lunca inundabilă a Dunării de pe teritoriul României, dar şi cu privire la creşterea eficacităţii pădurilor existente la protejarea digurilor, a malurilor Dunării, a numeroase zone agricole şi obiective economice din zonă. Elaboratul sintetizează eforturile îndelungate ale silvicultorilor în cei 50 ani de la îndiguirea Dunării, cu rezultate diferite referitoare la vegetaţia forestieră şi are aplicabilitate în toate palierele sectorului silvic ( producţie, proiectare, cercetare, învăţământ)

  • D-lui ing. NICOLAE PĂTRÂNJAN pentru activitatea sa de 10 ani în proiectarea, şi realizarea parcului dendrologic dr. “Ioan Vlad” din Alba Iulia. Specialist silvic, practician de exceptie, inginerul N Pătrânjan a avut ideea, creerii acestui parc, iar după obtinerea tuturor avizelor necesare s-a dedicat trup şi suflet transpunerii în realitate a acestui ţel. Pornind de la 51 taxoni în anul 2001, când a demarat proiectul pe cele 16 ha afectate parcului,azi se pot inventaria peste 800 taxoni. S-a implicat direct în împrejmuirea suprafeţei, în crearea drumurilor de acces, în crearea unei micropepiniere in care a produs o mare parte din materialul săditor necesar asigurării diversităţii speciilor dendrologice.A depus mari eforturi pentru procurarea materialului seminologic necesar, prin recoltări proprii din diverse locaţii din ţară, prin schimburi cu grădini botanice din ţară şi străinătate. A stăruit mult pentru a obţine finanţare, iniţial de la Direcţia Silvică Alba ( până în anul 2008), iar în prezent din partea Primăriei Municipiului Alba, care face eforturi pentru accesarea de fonduri europene pentru asigurarea securităţii incintei şi pentru accesul publicului la standarde moderne.

Chiar dacă parcul nu este încă pus la dispoziţia publicului larg, el a fost deschis de nenumărate ori pentru acţiuni punctuale de plantare, de instruire, de formare a conştiinţei forestiere la copii şi tineri, pentru schimburi de experienţă, ceea ce corespunde întrutotul obiectivelor Societăţii “Progresul Silvic”.
Propunerea aparţine Filialei Alba Iulia a Societăţii ” Progresul Silvic”.

Au mai primit diplome de excelenţă: dr. ing. Nicolae Olenici, dr. ing. Oana Gheorghiu, dr. ing. Ioan Popa şi Kern Zoltan, dr. ing. Florin Stelian Lupaşcu, dr. ing. Valentin Bolea şi dr. ing. Dănuţ Chira.

Acest articol a fost publicat în Noutati si evenimente. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.